Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (PMĮ 29 str.)

Situacijos

Nario mokesčių ir įnašų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

2018-06-06 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Pelno mokesčio įstatymas nustato specialias sąlygas, kurioms esant nario mokesčiai, įnašai bei įmokos gali būti atskaitomi iš pajamų.