MTEP lengvata

  • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas ( Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (MSĮ) 4 str. 15 d).
  • Svarbu, kad egzistuotų naujumo elementas – tai planuojamo kurti produkto/paslaugos/proceso techninė ir technologinė, funkcinė, vizualinė, ergonominė savybė ar jų kompleksas, kuris išskiria planuojamą kurti produktą/paslaugą/procesą iš kitų rinkoje egzistuojančių dalyvių bei lemia vartotojų apsisprendimą pasirinkti planuojamą sukurti produktą/paslaugą/procesą.
  • MTEP veikla turi būti susijusi su vieneto vykdoma įprastine veikla, iš kurios yra (bus) uždirbamos pajamos ir gaunama ekonominė nauda.
  • Patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų 3 kartus tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį yra patiriamos.
  • Nuo 2018 m. nustatytas MTEP komercializavimo skatinimas – iš MTEP veiklos vykdymo sukurto nematerialiojo turto naudojimo ar pardavimo gautas pelnas, nustatytas pagal Pelno mokesčio įstatyme nustatytą formulę, apmokestinamas taikant 5 % pelno mokesčio tarifą.MTEP sąnaudos

     


Naujienos


Klausiate - atsakome

Ilgalaikio turto, kuris buvo sukurtas MTEP projekto metu, nusidėvėjimo sąnaudos

2018-07-10 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovei sukūrus ilgalaikį turtą MTEP projekto metu reikia įvertinti, kaip tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos būtų traktuojamos pelno mokesčio tikslais.

MTEP lengvatos taikymas MTEP darbų vykdytojams ir užsakovams

2018-07-05 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovei įsigyjant MTEP paslaugas reikalinga įvertinti, ar užsakovas gali taikyti MTEP lengvatą ir kokia apimtimi.