Mokestinių nuostolių tarp grupės įmonių perkėlimas

Situacijos

Mokestinių nuostolių perdavimo deklaravimas Metinėje pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204

2021-03-04 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip PLN204 turėtų būti deklaruojamas mokestinių nuostolių perdavimas grupės įmonei?

Mokestinių nuostolių perdavimas motininei bendrovei

2020-03-03 Mokesčiai
M. Kučnerė

Ar gali motininė bendrovė, kurios valdomas vienetas patyrė mokestinius nuostolius, perimti ir sumažinti pelno mokesčio prievolę valdomo vieneto mokestiniais nuostoliais už praėjusius laikotarpius?

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp grupės įmonių

2019-01-24 Mokesčiai
A. Petkevičiūtė

Mokestiniai nuostoliai tarp įmonių gali būti perkeliami tik tada, kai šios įmonės priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Pelno mokesčio įstatyme.

El. seminarai ir video apžvalgos