Mokestinių nuostolių perdavimas

Vienetas gali perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui, kuris jam perduotais nuostoliais turi teisę sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis).

Nuostolių perdavimo tvarka:schema

 • Perimtais nuostoliais galima sumažinti iki 100 % apmokestinamojo pelno.
 • Nuostoliai gali būti perduodami tik grupėje:
  • Patronuojantis vienetas valdo tiesiogiai ar netiesiogiai ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno perdavime dalyvaujančio vieneto akcijų ir
  • Nuostoliai perduodami tarp vienetų, esančių grupėje ne trumpiau kaip 2 metus arba
  • Nuostoliai perduodami tarp vienetų, esančių grupėje nuo įsteigimo ir būsiančių ne trumpiau kaip 2 metus.

Lietuvos vienetui nuostolius gali perduoti ir užsienio vienetas, kai yra tenkinamos šios sąlygos:

 • Užsienio vienetas yra Europos Sąjungos valstybės narės rezidentas mokesčių tikslais, Europos Sąjungos valstybėje narėje turintis verslo organizavimo formą, nurodytą Direktyvos 90/434/EB priede, ir esantis Direktyvos 90/434/EB 3 straipsnio c punkte nustatyto mokesčio mokėtojas;
 • Užsienio vieneto perduodami mokestiniai nuostoliai negali būti perkeliami į kitus jo mokestinius metus;
 • Užsienio vieneto perduodami mokestiniai nuostoliai yra apskaičiuoti (perskaičiuoti) pagal PMĮ nuostatas.

Lietuvos vienetas, apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, nuolatinės buveinės perduotus nuostolius atskaityti iš pajamų gali tuo atveju, jeigu:

 • nuolatinei buveinei priskirtas pelnas apmokestintas Europos Sąjungos valstybėje nustatytu pelno mokesčiu, ir
 • yra išnaudotos visos galimybės atskaityti nuostolius Europos Sąjungos valstybėje, kurioje yra nuostolius perduodanti nuolatinė buveinė, ir
 • nuolatinės buveinės perduodami mokestiniai nuostoliai yra apskaičiuoti (perskaičiuoti) pagal PMĮ nuostatas.

Klausiate - atsakome

Mokestinių nuostolių perdavimo deklaravimas Metinėje pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204

2021-03-04 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip PLN204 turėtų būti deklaruojamas mokestinių nuostolių perdavimas grupės įmonei?

Mokestinių nuostolių perdavimas motininei bendrovei

2020-03-03 Mokesčiai
M. Kučnerė

Ar gali motininė bendrovė, kurios valdomas vienetas patyrė mokestinius nuostolius, perimti ir sumažinti pelno mokesčio prievolę valdomo vieneto mokestiniais nuostoliais už praėjusius laikotarpius?

Mokestinių nuostolių perdavimas tarp grupės įmonių

2019-01-24 Mokesčiai
A. Petkevičiūtė

Mokestiniai nuostoliai tarp įmonių gali būti perkeliami tik tada, kai šios įmonės priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Pelno mokesčio įstatyme.