Mokestinis patikrinimas

Situacijos

Skirtingų senaties terminų taikymas vieno patikrinimo metu

2020-03-05 Mokesčiai
M. Kučnerė

Dėl pasikeitusio bendrojo senaties termino ir ilgesnio senaties termino, taikomo kainodaros dokumentacijos peržiūrai, kyla neaiškumų dėl vieno patikrinimo metu taikomo senaties termino

Senaties terminas, kai mokesčių administratorius atlieka pakartotinį patikrinimą

2019-11-28 Mokesčiai
O. Boiko

Ar mokesčių apskaičiavimo senaties termino pasikeitimai nuo 2020 m. turės įtakos tikrinamam laikotarpiui, kai mokesčių administratorius atliks pakartotinį patikrinimą?

Nepatikimas mokeščių mokėtojas dėl padarytų mokestinių nusižengimų

2019-07-23 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kaip turi būti ir ar apskritai turi būti vertinami bendrai mokesčių mokėtojo padaryti keli mokestiniai nusižengimai, siekiant pasitikrinti atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams?

Mokestinis patikrinimas nepranešus iš anksto

2019-07-11 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar mokesčių administratorius gali pradėti mokestinį patikrinimą nepranešęs mokesčių mokėtojui iš anksto?