Mokestinis ginčas

Situacijos

Kada mokėtojas gali pateikti prašymą sudaryti susitarimą dėl mokesčio dydžio tarp mokėtojo ir VMI?

2018-12-14 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Ar yra galimybė sumažinti VMI apskaičiuotas mokėtinas sumas, jei bendrovė pradėti mokestinio ginčo nenori?

Mokesčių mokėtojo skundo nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje

2018-09-07 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovė pateikė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir gavo pranešimą, kad jos skundas bus nagrinėjamas posėdžio metu.

Kiek trunka mokestinis ginčas ir kokios institucijos nagrinėja mokesčių mokėtojų skundus?

2018-08-10 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovė nesutinka su patikrinimo akto išvadomis ir ketina pradėti mokestinį ginčą, todėl nori žinoti, kiek laiko truktų toks ginčas.

Skundo nagrinėjimo sustabdymas ir pratęsimas mokestiniame ginče

2018-07-23 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

MAĮ nustato atvejus, kai mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos gali sustabdyti arba pratęsti šio ginčo nagrinėjimą.