Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas (PMĮ 30 str.)

Situacijos

Pajamų, gautų iš vertybinių popierių perleidimo veiklos, apmokestinimas

2020-04-14 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip apmokestinti pajamas, gautas iš akcijų perleidimo veiklos?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl vertybinių popierių perleidimo

2020-01-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei bendrovė nesitiki, kad iki laikotarpio, į kurį nukelti nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, pabaigos ji uždirbs tiek apmokestinamojo pelno, kad galėtų panaudoti šiuos nuostolius, ji negali pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turto.

Nuostolių perkėlimas į kitus mokestinius laikotarpius iš nutrauktos ir vėliau atnaujintos veiklos

2018-12-19 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Bendrovė, patyrusi mokestinių nuostolių iš mažmeninės prekybos veiklos, ją nutraukė. Po kelių metų atnaujinusi tą pačią veiklą bendrovė nori panaudoti mokestinius nuostolius, susidariusius prieš veiklos nutraukimą.

Dėl mokestinių nuostolių iš akcijų perleidimo panaudojimo

2018-12-18 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Bendrovei pardavus 100 % dukterinės bendrovės akcijų, išlaikytų 2 metus, patirti mokestiniai nuostoliai negali būti keliami į vėlesnius laikotarpius, tačiau jais galima mažinti einamųjų metų apmokestinamąjį pelną.