Mokesčių situacijų duomenų bazė

EY Vedlio „Premium“ klientai gali neribotai užduoti klausimus EY ekspertams ir naudotis Mokesčių situacijų duomenų baze. EY Vedlio Situacijų duomenų bazė yra nuolat pildoma, o šiuo metu joje rasite daugiau nei 1000 kasdienių ir specifinių situacijų, kurias komentuoja įvairių sričių EY ekspertai.

 

Kaip taip veikia?
 
  • Turėdami „Premium“ prenumeratos planą, Jūs galite neribotai naudotis Mokesčių situacijų duomenų baze – skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus;
  • Jeigu nerandate Jus dominančių atsakymų, galite užduoti savo klausimą;
  • Gavę Jūsų klausimą, mes jį peržiūrime bei perduodame EY ekspertams, kurie specializuojasi konkrečioje srityje ir gali išsamiai atsakyti;
  • Atsakymus talpiname Situacijų duomenų bazėje.
EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio Naudojimo taisyklėse.

 

Įsigykite „Premium“ prenumeratos planą ir užduokite klausimus EY ekspertams neribotai.
mokesciai_mazas

Įrengimų tikrosios vertės nustatymas, kai nėra atitikmenų rinkoje

prieš 1 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokie yra galimi būdai nustatyti pasigamintų įrengimų tikrąją rinkos kainą, jei juos ketinama parduoti susijusiai šaliai?

Sutuoktinių bendra jungtine nuosavybės teise valdomo nekilnojamo turto apmokestinimas ir deklaravimas

prieš 1 d. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip yra apmokestinamas ir deklaruojamas 2021 m. sutuoktinių bendra jungtine nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas?

Darbuotojų kuro išlaidų kompensavimo traktavimas PVM tikslais, kai bendrovė nėra PVM mokėtoja

2021-11-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip bendrovės, neregistruotos PVM tikslais Lietuvoje, turėtų traktuoti darbuotojų patirtų kuro išlaidų kompensavimą iš PVM perspektyvos?

Pajamų iš sporto veiklos apmokestinimas socialinio draudimo įmokomis

2021-11-22 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Bendrovė turi skaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo profesionaliems šachmatininkams, dalyvavusiems darbuotojų šachmatų turnyre, išmokėto atlygio?

VMI patikrinimo tikimybė po įmonių susijungimo

2021-11-17 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokia tikimybė, jog įvykdžius vienos įmonės prijungimą prie kitos ir pripažinus prestižą pelno mokesčio tikslais, VMI vykdys tyrimą arba patikrinimą? Kokius dokumentus, susijusius su prestižu, reikėtų būti pasirengus pateikti VMI?

Europos sveikatos draudimo kortelė – teisė į būtinąją medicinos pagalbą

2021-11-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Lietuvos gyventojas dirba keliose ES valstybėse, įskaitant Lietuvą. Socialinio draudimo įmokos mokamos Lietuvoje. Ar asmuo turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą ES?

Pelno mokesčio mažinimas užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio suma

2021-11-15 Mokesčiai
G. Tiurinė

Ar PMĮ 55 str. nuostatos leidžia panaikinti Bendrovės užsienio valstybėje gaunamų pajamų tarptautinį dvigubą apmokestinimą, t. y. iš Lietuvoje mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaityti visą pelno mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje?

El. važtaraščio duomenų teikimas i.VAZ posistemyje, kai gabenami žemės ūkio produktai

2021-11-15 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokie yra el. važtaraščio duomenų teikimo i.VAZ posistemyje ypatumai, kai Lietuvos teritorijoje gabenami žemės ūkio produktai?

Pasekmės nepranešus apie praneštiną sandorį

2021-11-10 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Mokesčių administratorius turi teisę taikyti nuobaudas, jeigu atsakingi asmenys laiku nepraneš apie praneštiną sandorį.

Nepanaudotų žaliavų utilizavimo paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-11-08 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip PVM tikslais turėtų būti traktuojamas nepanaudotų žaliavų utilizavimas, užsienio apmokestinamajam asmeniui teikiant užsakomosios gamybos paslaugas?

Dėl žemės ūkio bendrovių prievolės teikti el. važtaraščio duomenis per i.VAZ posistemį

2021-11-03 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Į ką turėtų atsižvelgti žemės ūkio veikla užsiimančios bendrovės, vertindamos, ar joms kyla prievolė teikti el. važtaraščio duomenis i.VAZ posistemyje?

Pajamų iš atlikėjo veiklos apmokestinimas

2021-10-27 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Bendrovė turi skaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo savo darbuotojui, profesionaliam dainininkui, išmokamo atlygio už Bendrovės darbuotojams suorganizuotą koncertą?

Prievolės Bendrovei, kai samdomi individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys

2021-10-25 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla prievolės Bendrovei, kai ji vienkartiniams darbams samdo asmenis, dirbančius pagal individualios veiklos pažymas, pagal paslaugų sutartis ar be jų?

Ar užsienyje individualią veiklą vykdančio asmens pajamos, gautos Lietuvoje, apmokestinamos Lietuvoje?

2021-10-18 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Bendrovei Lietuvoje, įsigijusiai paslaugas iš užsienyje individualią veiklą vykdančio asmens, kyla mokestinės prievolės Lietuvoje?

Komplektuojančios turto vieneto dalies vertinimas taikant investicinio projekto lengvatą

2021-10-18 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokius dokumentus reikia turėti Bendrovei, norint pritaikyti investicinio projekto lengvatą pagal PMĮ 46-1 str.?

Kontroliuojamo užsienio vieneto pajamų įtraukimas į pozityviąsias pajamas

2021-10-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokios nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos iš tikslinėje teritorijoje įregistruotos kontroliuojamos įmonės akcijų įtraukiamos į jo pozityviąsias pajamas?