Mokesčių situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Mokesčių situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Mokesčių situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 
 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
mokesciai_mazas

Trumpalaikio turto perdavimas paramai

prieš 14 val. Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kokios mokestinės prievolės kyla perdavus paramai ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sąnaudoms priskirtą trumpalaikį turtą?

PVM atskaitos procento apskaičiavimas gavus subsidiją mikroįmonėms

prieš 2 d. Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip apskaičiuoti metinėje PVM deklaracijoje deklaruojamą pirkimo (importo) PVM atskaitos procentą, kai mišrią veiklą vykdanti mikroįmonė gauna subsidiją likvidumui išsaugoti?

Popierinių ir (arba) elektroninių PVM sąskaitų faktūrų saugojimo reikalavimai

2020-09-16 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokie išrašytų PVM sąskaitų faktūrų saugojimo reikalavimai yra keliami užsienio bendrovėms, pradėjusioms vykdyti ekonominę veiklą Lietuvoje per įsteigtą padalinį?

Gyventojo iš sodų bendrijos gautų pajamų apmokestinimas

2020-09-16 Mokesčiai
V. Ligeikė

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį?

Kontroliuojamųjų sandorių palyginamosios analizės atlikimo arba atnaujinimo dažnumas

2020-09-14 Mokesčiai
M. Suslavičiūtė

Kiek metų galioja palyginamosios analizės duomenys? Ar reikia palyginamąją paiešką atnaujinti kas metus?

Nekilnojamojo ilgalaikio turto pardavimo sandorio apmokestinimas PVM

2020-09-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar atlikus nekilnojamojo ilgalaikio turto (pastato) dalies rekonstrukciją ir vėliau nusprendus tą pastatą parduoti, Lietuvos bendrovei kiltų prievolė skaičiuoti pardavimo PVM?

Subsidijos mikroįmonėms panaudojimo registravimas apskaitoje

2020-09-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoje registruoti subsidijos mikroįmonėms panaudojimą?

Subsidijų daliniam darbo užmokesčio kompensavimui traktavimas, apskaičiuojant mišrią veiklą vykdančių bendrovių pirkimo PVM atskaitos procentą

2020-09-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kaip yra traktuojamos mišrią veiklą vykdančių bendrovių iš valstybės gautos subsidijos, skirtos darbo užmokesčio kompensavimui už prastovas, pirkimo PVM atskaitos procento apskaičiavimo metu?

Bendrovės automobilio naudojimas tik kelionėms į/iš darbo

2020-09-07 Mokesčiai
L. Šileikienė

Ar laikoma, kad gyventojas gauna pajamas natūra, kai automobiliu važinėjama tik į darbą ir iš darbo?

Darbuotojo šeimos nariams suteiktos naudos apmokestinimas socialinio draudimo įmokomis

2020-09-02 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Darbuotojo šeimos nariams suteikta nauda apmokestinama socialinio draudimo įmokomis, kai tenkinamos tam tikros teisės aktuose nustatytos sąlygos

Trečiųjų šalių kaštų samprata bei antkainio taikymas sandorių kainodaroje

2020-08-31 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Trečiųjų šalių kaštai apibrėžiami kaip tiesioginiai ir netiesioginiai išorės paslaugų tiekėjo kaštai, patiriami Bendrovės teikiant paslaugas. Tokiems kaštams antkainis netaikomas

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimas

2020-08-31 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip traktuoti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimą Pelno mokesčio tikslais?

Fiksuoto kapitalo reikšmės skaičiavimas

2020-08-26 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar pagal plonosios kapitalizacijos taisyklę skaičiuojant fiksuotą kapitalą reikia įskaityti einamųjų metų investicijų pardavimo pelną?

Nuomotojo ekstremalios situacijos metu nuomininkui suteiktos 100 proc. nuolaidos patalpų nuomos mokesčiui traktavimas PVM tikslais

2020-08-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla nuomotojams, kurie ekstremalios situacijos Lietuvoje metu nuomininkams suteikia 100 proc. nuolaidą patalpų nuomos mokesčiui ir kitiems su juo susijusiems kaštams?

Kainodaros dokumentacijų rengimo prievolės atsiradimas

2020-08-24 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kada tarptautinei vienetų grupei priklausančiai Bendrovei atsiranda prievolė ruošti kainodaros dokumentacijų pagrindinę bei šalies bylas?

SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" dalies pildymas

2020-08-19 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokie duomenys yra teikiami SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" (Payments) dalyje?