Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas

Situacijos

Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos grąžinimas už atitinkamą mokestinį laikotarpį

2018-08-21 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Vykdant PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje, apmokestinamiesiems asmenims gali susidaryti PVM permoka. Siekiant optimizuoti pinigų srautus yra svarbu žinoti PVM permokos susigrąžinimo procedūrą ir terminus.

Senaties terminas pateikti prašymą dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)

2018-07-18 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kaip nustatomas laikotarpis, už kurį mokėtojas gali susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą).

Komandiruotėse pirktų prekių ir paslaugų pirkimo PVM priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-05-31 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Ar darbuotojų komandiruočių metu užsienyje sumokėtą PVM bendrovė gali priskirti leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio tikslais?

Kokia tvarka yra atliekamas mokesčio permokos grąžinimas?

2018-05-11 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Bendrovė turi susidariusią mokesčių permoką ir norėtų ją susigrąžinti. Kokia tvarka atliekama ši procedūra?