Mokesčių mokėtojų įregistravimas ir išregistravimas

Situacijos

Dėl prievolės registruotis PVM tikslais kitose ES valstybėse narėse, kai ES pirkėjams teikiamos krovinių vežimo paslaugos

2021-02-24 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos bendrovėms, teikiančioms krovinių gabenimo paslaugas ES pirkėjams, kyla prievolė registruotis PVM tikslais tose ES valstybėse narėse?

Mikroįmonių prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, kai dėl iš valstybės gautų subsidijų viršijama nustatyta 45 tūkst. Eur atlygio riba

2020-08-12 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar iš valstybės gaunamos subsidijos mikroįmonių likvidumui išsaugoti turi būti įtraukiamos į metinę 45 tūkst. Eur atlygio iš PVM apmokestinamos veiklos ribą, kurią viršijus kyla prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Gyventojo, turinčio verslo liudijimą, nekilnojamo turto nuomos pajamų apmokestinimas

2020-06-10 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar gali kilti papildomos mokestinės prievolės gyventojui, nuomojančiam gyvenamosios paskirties patalpas pagal verslo liudijimą?

Išregistravimas iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva

2020-03-05 Mokesčiai
M. Kučnerė

Mokesčių administratorius turi teisę išregistruoti vienetą iš PVM mokėtojų registro, jeigu jis per praėjusius kalendorinius metus nevykdė ekonominės veiklos.