Mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis

Situacijos

Skirtingų senaties terminų taikymas vieno patikrinimo metu

2020-03-05 Mokesčiai
M. Kučnerė

Dėl pasikeitusio bendrojo senaties termino ir ilgesnio senaties termino, taikomo kainodaros dokumentacijos peržiūrai, kyla neaiškumų dėl vieno patikrinimo metu taikomo senaties termino

Kada mokesčių administratorius gali taikyti ilgesnį senaties terminą nei mokesčių mokėtojas?

2020-01-02 Mokesčiai
O. Boiko

Mokesčių administravimo įstatymas numato aplinkybes, kada mokesčių administratorius gali taikyti ilgesnį mokesčių perskaičiavimo senaties terminą nei pats mokesčių mokėtojas.

Senaties terminas, kai mokesčių administratorius atlieka pakartotinį patikrinimą

2019-11-28 Mokesčiai
O. Boiko

Ar mokesčių apskaičiavimo senaties termino pasikeitimai nuo 2020 m. turės įtakos tikrinamam laikotarpiui, kai mokesčių administratorius atliks pakartotinį patikrinimą?

Senaties laikotarpio nekilnojamajam turtui pailgėjimas nuo 5 iki 10 metų

2019-08-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuo 2020 m. mokesčio perskaičiavimo senatis, taikoma pirkimo PVM atskaitai dėl įsigyto nekilnojamojo turto, pailgėja iki 10 metų.

El. seminarai ir video apžvalgos