Mokesčio mokėtojai

GPM moka pajamas gavę Lietuvos gyventojai. Mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tikslais gyventojai skirstomi į nuolatinius ir nenuolatinius Lietuvos gyventojus.

Asmuo laikomas nuolatiniu Lietuvos, jei tenkina bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

  1. fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, arba
  2. fizinio asmens asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba
  3. fizinis asmuo mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba
  4. fizinis asmuo Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, arba
  5. fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka aukščiau minimų Lietuvoje praleistų dienų skaičiaus kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmuo nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, net jeigu ir atitinka aukščiau esančiuose 3-5 punktuose nurodytus kriterijus, jeigu jis yra:

  • užsienio valstybės diplomatas, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ar tarptautinės organizacijos atstovybės administracinio-techninio arba aptarnaujančiojo personalo narys – ne Lietuvos Respublikos pilietis (išskyrus asmenis be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje), arba
  • ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gauna tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas už darbą Lietuvoje iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio arba vietos valdžios, arba
  • ne Lietuvos Respublikos pilietis, kuris Lietuvoje vykdo tik individualią veiklą per nuolatinę bazę ir tai yra vienintelis jo atvykimo į Lietuvą tikslas.

Klausiate - atsakome

Pozityviųjų pajamų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-09-01 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Mažosios bendrijos nariui pripažintų pajamų natūra ypatumai

2021-08-23 Mokesčiai
G. Braziulienė

Kaip yra deklaruojamas mažosios bendrijos lėšomis sumokėtas GPM nuo pajamų natūra? Ar atsiranda prievolė skaičiuoti Sodros įmokas?

Užsienio šalies piliečio pripažinimo nuolatiniu Lietuvos gyventoju kriterijai

2021-08-18 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Ispanijos pilietis, atsiųstas 17 mėnesių dirbti konsultantu į Europos teisės departamentą Lietuvoje, taps nuolatiniu Lietuvos gyventoju?

Honorarų apmokestinimas GPM ir socialinio draudimo įmokomis

2021-08-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Lietuvos bendrovė turi skaičiuoti GPM bei socialinio draudimo įmokas nuo honoraro, išmokėto nenuolatiniam Lietuvos gyventojui?