Mokesčio mokėjimo ir deklaravimo terminai

  Deklaravimas Sumokėjimas
Pelno mokestis nuo dividendų iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti (gauti), 15 dienos
Metinis pelno mokestis iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (jei finansiniai metai sutampa su mokestiniais - birželio 15 d.)
Avansinis pelno mokestis (apskaičiuojamas pagal numatomo mokestinio laikotarpio PM sumą) iki mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dienos

kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną

Pvz. jei finansiniai metai sutampa su mokestiniais:

I ketvirtis – iki kovo 15 d.

II ketvirtis – iki birželio 15 d.

III ketvirtis – iki rugsėjo 15 d.

IV ketvirtis – iki gruodžio 15 d.
Avansinis pelno mokestis (apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus)

Avansinis pelno mokestis deklaruojamas pusmečiais, t.y.:

  • už pirmuosius 6 mėnesius - iki mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 15 dienos
  • už 7 – 12 mėnesius - iki mokestinio laikotarpio devinto mėnesio  15 dienos

Deklaracijos

Pavadinimas Numeris Laikotarpis Forma Taisyklės
Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys) PLN204
Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija PLN205
Dividendų pelno mokesčio deklaracija FR0640
Avansinio pelno mokesčio deklaracija FR0430

Klausiate - atsakome

Lietuvos vieneto užsienio vienetui išmokamų honorarų apmokestinimas pelno mokesčiu

2021-07-12 Mokesčiai
G. Ašmenaitė

Lietuvos vieneto užsienio vienetui išmokamos honorarų sumos yra laikomos užsienio vieneto mokesčio baze Lietuvoje ir yra apmokestinamos vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo nuostatomis.

Mokestinių nuostolių perdavimo deklaravimas Metinėje pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204

2021-03-04 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip PLN204 turėtų būti deklaruojamas mokestinių nuostolių perdavimas grupės įmonei?

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos formos FR0430 v.2 pildymas

2021-02-03 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip užpildyti avansinio pelno mokesčio deklaraciją FR0430 už 2021 m. I-II ketvirčius, jei Bendrovė 2019 m. baigė pelningai, o 2020 m. - nuostolingai?

Pardavimo pajamų mažinimas nuolaidomis

2020-07-21 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar apskaičiuojant pelno mokestį už 2019 m., gali Bendrovė 2019 m. pardavimų pajamas mažinti 2018 m. pardavimų nuolaidomis?