Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204 (PMĮ 51 str.)

Kokie yra metinio pelno mokesčio mokėjimo ir deklaravimo terminai galite rasti ČIA

Situacijos

Dokumentai, kuriuos VMI privalo pateikti paramos davėjas

2018-12-03 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kokias deklaracijas bendrovė turėtų užpildyti ir pateikti, kai suteikia paramą juridiniam asmeniui, turinčiam paramos gavėjo statusą?

Premijų sąnaudų atskaitymas iš pajamų

2018-11-29 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Išmokėtų metinių premijų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams ir atskaitymo iš pajamų mokestinis laikotarpis.

Paramai patiektų prekių vertė

2018-11-23 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kaip nustatomas suteiktos paramos dydis, jei parama teikiama prekėmis?

Paramos filmo kūrimui priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-11-20 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Filmo gamybai suteikusi neatlygintiną paramą Bendrovė paramos sumomis gali sumažinti ir apmokestinamąjį pelną, ir pelno mokestį.