Materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos (PMĮ 20 str.)

Naujienos ir straipsniai

Situacijos

Nuomojamo turto remonto sąnaudų traktavimas sutarties nutraukimo atveju

2018-08-01 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Nutraukus nuomos sutartį iš nuomininko pajamų gali būti atskaitomos ne visos išsinuomoto materialiojo ilgalaikio turto remonto sąnaudos.

Išsinuomoto turto remonto sąnaudų traktavimas neterminuotos sutarties atveju

2018-07-26 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Išsinuomoto materialiojo ilgalaikio turto remonto sąnaudos gali būti atskaitomos iš nuomininko pajamų atsižvelgiant į nuomos sutarties sąlygas.

Išnuomoto turto remonto sąnaudų traktavimas

2018-05-30 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Turto nuomotojas išnuomoto turto remonto sąnaudas turi atitinkamai pripažinti pelno mokesčio tikslais.

Nuosavo materialiojo ilgalaikio turto remonto sąnaudų traktavimas

2018-05-08 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Vertinant remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais, turėtų būti atsižvelgiama į Pelno mokesčio įstatyme nurodytas aplinkybes.