Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, pvz.:

  • Žaliavos ir medžiagos;
  • Raštinės ir biuro reikmenys;
  • Patalpų nuomos išlaidos;
  • Konsultacinės, teisinės išlaidos;
  • Darbuotojų rengimas ir kvalifikacija, darbo apmokėjimo sąnaudos ir kita.