Konsoliduotos ataskaitos

Situacijos

Prievolė sudaryti konsoliduotas finansines ataskaitas

2020-07-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kokios bendrovės privalo parengti konsoliduotas finansines ataskaitas?

Dukterinei įmonei nuomojamo pastato apskaita pagal TFAS

2019-12-19 Apskaita
L. Šileikienė

Kokia verte pateikiamas Bendrovės investicinis turtas atskirose ir konsoliduotose finansinėse ataskaitose pagal TFAS, jei jis nuomojamas dukterinei įmonei?

Nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudų traktavimas konsoliduotų finansinių ataskaitų atžvilgiu

2019-12-17 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei Bendrovė vadovaujasi VAS ir nusidėvėjimo bei palūkanų įrašus pagal TFAS atlieka tik konsolidavimo tikslais, šie įrašai turi būti eliminuoti ir jokios įtakos pelno mokesčio skaičiavimui neturės.

Skirtingų apskaitos standartų taikymas bendrovių grupėje

2019-08-06 Apskaita
K. Lisauskas

Ar aplinkybė, jog motininė bendrovė vadovaujasi tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) sukelia prievolę jais vadovautis ir dukterinėms bendrovėms?