Komandiruočių sąnaudos (PMĮ 21 str.)

Situacijos

Dienpinigių sąnaudų atskaitymas iš apmokestinamųjų pajamų

2020-02-11 Mokesčiai
M. Kučnerė

Pelno mokesčio įstatymas nustato tam tikrus apribojimus dėl dienpinigių sąnaudų atskaitymo iš apmokestinamųjų pajamų.

Darbuotojo pajamų natūra apmokestinimas ir apskaita

2020-01-21 Mokesčiai
L. Šileikienė

Kai darbdavys apmoka darbuotojo šeimos narių išlaidas, laikoma, kad darbuotojas gavo pajamas natūra.

Mažosios bendrijos vadovo komandiruotės sąnaudos

2019-09-17 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Mažosios bendrijos vadovo, kuris nėra bendrijos narys ir dirba pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, patiriamos sąnaudos vertinamos kitaip nei įprastinės komandiruotės sąnaudos.

Komandiruočių sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, kai darbuotojas dirba kelių vienetų naudai

2019-09-05 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar su komandiruote susijusios sąnaudos būtų laikomos bendrovės leidžiamais atskaitymais, jei bendrovės darbuotojas kitoje šalyje dirbo ne tik bendrovės naudai?