Klausiate - atsakome

EY vedlio naudotojai, įsigiję prieigos planą, turi galimybę užduoti klausimus EY konsultantams. EY konsultantų parengti atsakymai yra talpinami EY vedlyje ir visi EY vedlio naudotojai, turintys prieigos planą, gali su jais susipažinti. 

Atkreipiame dėmesį, kad EY konsultantai EY vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. Todėl EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY vedlio taisyklėse. 

Norėdami gauti individualų išaiškinimą, kreipkitės tiesiogiai į EY konsultantus. 
 

Progresinio GPM tarifo taikymas ne darbo užmokesčio pajamoms

prieš 3 d. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip taikomas progresinis GPM tarifas kitoms, ne darbo užmokesčio pajamoms?

Subrangovo suteiktų statybos darbų apmokestinimas PVM

prieš 3 d. Mokesčiai
A. Jablonskytė

Ar subrangovas turi taikyti atvirkštinį PVM pagal PVMĮ 96 str. už atliktus statybos darbus bendrovei, kuri yra ne PVM mokėtoja?

Iš užsienio valstybių gautų dividendų deklaravimas

prieš 4 d. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip nuolatiniam Lietuvos gyventojui teisingai deklaruoti iš užsienio valstybių gautus dividendus?

Po karantino skelbiamų prastovų apmokėjimas

prieš 4 d. Teisė
R. Žukaitė

Kaip apmokama darbuotojams už prastovas, skelbiamas po karantino?