A klasės pajamos

Iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę ir iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę gautos pajamos:

 • už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas;
 • su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos;
 • sporto veiklos pajamos;
 • atlikėjų veiklos pajamos;
 • honorarai;
 • turto nuomos pajamos (jei tai ne veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, pajamos);
 • nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija (pvz., automobilis) ir šis daiktas yra (privalo būti) įregistruotas Lietuvoje;
 • nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos už parduotą nekilnojamąjį daiktą (pvz., pastatas, žemė), esantį Lietuvoje;
 • individualios ir ne individualios veiklos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną;
 • kitos  B klasei nepriskiriamos pajamos.

Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos tokios pajamos:

 • su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • sporto veiklos pajamos;
 • atlikėjo veiklos pajamos;
 • palūkanos;
 • honorarai;
 • iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią atliekų supirkimo veiklą, už parduotas arba kitaip perleistas nuosavybėn atliekas gautos pajamos;
 • už nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, išskyrus pajamas, nuo kurių mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis;
 • kitos B klasei nepriskiriamos pajamos.

Klausiate - atsakome

Darbo užmokesčio, sulaikyto teismo sprendimu, išmokėjimo momentas

2021-05-24 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kada atsiranda darbo užmokesčio išmokėjimo momentas, kaip dalis jo buvo sulaikyta teismo sprendimu?

Darbuotojo patirtų persikėlimo išlaidų kompensavimas

2021-04-05 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos darbdavio kompensuotos persikėlimo išlaidos?

NPD koregavimas, kai dalis darbo užmokesčio mokestiniu laikotarpiu apmokestinama užsienyje

2021-03-31 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Skaičiuojant mėnesinį NPD imamos su darbo santykiais susijusios pajamos, tačiau skaičiuojant metinį NPD imamos tik tos su darbo santykiais susijusios pajamos, kurios buvo apmokestintos 20 proc. ir 32 proc. GPM.

Neatlygintinai perduodamos akcijos kaip atlygis už pasiektus rezultatus

2021-03-08 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai papildomai išleistos Bendrovės akcijos suteikiamos neatlygintinai Bendrovės direktoriui?