A kl. pajamų apskaičiavimas, išskaičiavimas, sumokėjimas ir deklaravimas (GPMĮ 23 str., 24 str.)

Kokios pajamos pagal GPMĮ nuostatas priskiriamos gyventojo A kl. pajamoms galite rasti ČIA

Situacijos

Darbuotojo patirtų persikėlimo išlaidų kompensavimas

2021-04-05 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos darbdavio kompensuotos persikėlimo išlaidos?

NPD koregavimas, kai dalis darbo užmokesčio mokestiniu laikotarpiu apmokestinama užsienyje

2021-03-31 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Skaičiuojant mėnesinį NPD imamos su darbo santykiais susijusios pajamos, tačiau skaičiuojant metinį NPD imamos tik tos su darbo santykiais susijusios pajamos, kurios buvo apmokestintos 20 proc. ir 32 proc. GPM.

Neatlygintinai perduodamos akcijos kaip atlygis už pasiektus rezultatus

2021-03-08 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai papildomai išleistos Bendrovės akcijos suteikiamos neatlygintinai Bendrovės direktoriui?

Darbdavio apmokėtų automobilio draudimo išlaidų apmokestinimas

2021-02-10 Mokesčiai
G. Braziulienė

Bendrovė iš savo darbuotojo nuomojasi automobilį. Ar Bendrovės apmokėtas Kasko draudimas turi būti laikomas darbuotojo pajamomis natūra?