Kitas ilgalaikis turtas (Atidėtasis pelno mokesčio turtas)

Naujienos ir straipsniai

boats

Ką reikėtų žinoti apie atidėtąjį pelno mokestį?

2021-07-12 Apskaita
L. Šileikienė

Situacijos

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo pripažinimas perkainavus nekilnojamą turtą

2021-06-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus turėtų užregistruoti vidutinių įmonių statusą atitinkanti Bendrovė, perkainojus nekilnojamą turtą?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl apmokėtų mokymosi išlaidų

2021-06-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus turėtų užregistruoti vidutinių įmonių statusą atitinkanti Bendrovė, apmokėjusi su darbo santykiais nesusijusio gyventojo mokymosi išlaidas universitete?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas nuvertėjus atsargoms

2021-02-22 Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsargų vertės sumažėjimo?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl beviltiškų skolų

2021-02-08 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsiradusių beviltiškų skolų?

El. seminarai ir video apžvalgos