Kita su įmonių grupe susijusi informacija

Situacijos

Bendrovės pripažinimas ekonominiu darbdaviu, kai į Lietuvą atsiunčiamas darbuotojas iš kitos valstybės

2020-02-06 Mokesčiai, Teisė
M. Kučnerė

Jei į Lietuvos Bendrovę atvyksta darbuotojas iš grupės bendrovės, įsikūrusios kitoje šalyje, yra būtina įvertinti galinčias kilti mokestines prievoles.

Nuomos apskaita pagal 3 TFAS susijungus verslui

2020-01-30 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip įsigijimo momentu apskaitomas naudojimo teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimas, jei įsigyjama bendrovė yra nuomininkas?

Reikšmingo poveikio bendrovei nustatymas pagal 15 VAS

2020-01-30 Apskaita
L. Šileikienė

Ar Bendrovė A, turinti 16 proc. Bendrovės B balsų, gali laikyti Bendrovę B asocijuotąja įmone?

Galutinio naudos gavėjo nustatymas, kai patronuojanti bendrovė yra kotiruojama biržoje

2020-01-30 Teisė
A. Skominas

Kas yra LT bendrovės galutinis naudos gavėjas, jei patronuojanti bendrovė yra kotiruojama biržoje?