Kita su darbuotojais susijusi informacija

Situacijos

Delspinigių, priskaičiuotų dėl pavėluotai sumokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų, apmokestinimas

2021-01-20 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar apmokestinami delspinigiai, kurie buvo priskaičiuoti dėl pavėluotai išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų?

Netinkamas bendrovės lėšų naudojimas

2020-07-07 Teisė
R. Žukaitė

Kaip vertinti bendrovės darbuotojo veiksmus, jei jis savo reikmėms naudoja bendrovės mokėjimo kortelę?

Administracinė atsakomybė vadovui dėl DK 140 str. nuostatų nesilaikymo

2020-04-28 Teisė
V. Birmontas

Kokia administracinė atsakomybė kyla vadovui, jei pažeidžiamas DK 140 str. nuostatos dėl darbo apmokėjimo sistemos?

Sankcijos darbdaviui nustačius apgaulingą laiko apskaitos žiniaraščių vedimą

2020-04-26 Teisė
V. Birmontas

Kokios sankcijos galėtų grėsti darbdaviui, įmonėje nustačius neapskaitytą viršvalandinį darbą?