Kaip sudaryti gerą darbo sutartį?

2021-04-12 Teisė
darbo sutartis, nuotolinis darbas, darbo sutarčių rūšys, nekonkuravimo sutartis, darbo sutarties nutraukimas
El. seminaro vedėjai
Rūta Žukaitė
Jūratė Katakinė

El. seminaro metu advokatės Jūratė Masiulytė-Katakinė ir Rūta Žukaitė atsakė į klausimą, kaip sudaryti darbo sutartį, kad jos vykdymas ir nutraukimas būtų sklandus.


El. seminare advokatės Jūratė Masiulytė-Katakinė ir Rūta Žukaitė trumpai ir praktiškai apžvelgė darbo sutarties sudarymo probleminius aspektus, pristatė naujausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, aktualią priimant teisingus ir pagrįstus sprendimus dėl darbo sutarčių nutraukimo tvarkos ir pasekmių.  

Advokatės pasidalino praktinėmis įžvalgomis, į kokias faktines aplinkybes ir Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nuostatas reikėtų atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartis, atsakė į dažnai iškylančius klausimus.  

El. seminaro metu buvo apžvelgiamos šios temos: 

  • Ikisutartiniai santykiai (pokalbis dėl darbo, derybos dėl darbo sutarties sudarymo); 

  • Tinkamos darbo sutarties rūšies parinkimas; 

  • Būtinosios darbo sutarties sąlygos: darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos, darbo vieta; 

  • Susitarimas dėl nuotolinio darbo;  

  • Susitarimas dėl nekonkuravimo; 

  • Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos; 

  • Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo; 

  • Susitarimas dėl papildomo darbo.