JA, įgyvendinančio stambų investicinį projektą, apmokestinimas (PMĮ 58 str. 16-2 d., 16-3 d.)

Situacijos

Pelno mokesčio lengvatos taikymas, užsiimant gamybine veikla ir įdarbinus riboto darbingumo asmenis

2018-08-30 Mokesčiai
D. Kapitanovas

PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punkte nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymas gamybinėms bendrovėms, kuriose dirba riboto darbingumo asmenys.