Išlaidos darbuotojų naudai, kuri nėra GPM objektas (PMĮ 26 str.)

Situacijos

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Renginių darbuotojams traktavimas GPM, PM ir PVM tikslais

2020-03-12 Mokesčiai
M. Kučnerė

Bendrovei kyla mokestinės prievolės, kai ji savo darbuotojams organizuoja pramoginius renginius.

Laisvalaikio erdvės įrengimo sąnaudų darbuotojo naudai traktavimas

2018-09-05 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Bendrovės sąnaudų, patirtų įrengiant laisvalaikio erdvę, priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.

Darbuotojų maitinimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-08-20 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Bendrovės, kuri užsiima gamyba, teikiamų maitinimo paslaugų darbuotojams priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.