i.SAF registrai

Situacijos

Iš ES gautų prekių deklaravimas UPS-2, i.SAF ir FR0600, kai PVM sąskaitą-faktūrą tiekėjas išrašo kitą ataskaitinį laikotarpį

2021-04-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kurio ataskaitinio laikotarpio Intrastato įvežimo ataskaitoje, i.SAF pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų registre bei PVM deklaracijoje reikia deklaruoti iš ES gaunamas prekes, už kurias PVM sąskaita-faktūra gaunama tik kitą ataskaitinį laikotarpį?

Praėjusį mokestinį laikotarpį padarytų klaidų taisymas PVM deklaracijoje ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre

2020-12-07 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar reikia tikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją ir išrašomų PVM s/f registrą, jei išrašytoje PVM s/f buvo neteisingai nurodyta informacija apie patiektas prekes ir jų vertę?

Sąlygos, kurioms esant elektroninio važtaraščio duomenų i.VAZ posistemyje teikti neprivaloma

2020-11-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiais atvejais, gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikoje, elektroninio važtaraščio duomenų teikti VMI per i.VAZ posistemį neprivaloma?

Baudos ir rizikos dėl SAF-T rinkmenos nepateikimo

2020-06-02 Mokesčiai
M. Pociūnienė

Nepateikus SAF-T rinkmenos, ar mokesčių administratoriui pateikus neteisingus duomenis, gresia ne tik administracinė bauda, tačiau kyla ir reputacijos praradimo rizika