Investicinis turtas (12 VAS, 40 TAS)

Situacijos

Miško žemės su nenukirstu mišku apskaita pagal TFAS

2020-03-03 Apskaita
L. Šileikienė

Jei nenukirstas miškas įsigyjamas medienos gavybai, toks miškas apskaitomas pagal 41 TAS

Vertingų meno kūrinių, laikomų kaip investicinis turtas, apskaita pagal 40 TAS

2020-01-21 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomi pagal TFAS Bendrovės kolekcionuojami meno kūriniai ilgalaikių investicijų tikslais?

Darbuotojui nuomojamų patalpų apskaita pagal TFAS

2020-01-09 Apskaita
L. Šileikienė

Bendrovė nuomoja darbuotojui patalpas investicinio turto grupei priskirtame pastate. Kokį TAS reiktų taikyti darbuotojui nuomojamų patalpų apskaitai: 40 TAS ar 16 TAS?

Dukterinei įmonei nuomojamo pastato apskaita pagal TFAS

2019-12-19 Apskaita
L. Šileikienė

Kokia verte pateikiamas Bendrovės investicinis turtas atskirose ir konsoliduotose finansinėse ataskaitose pagal TFAS, jei jis nuomojamas dukterinei įmonei?

El. seminarai ir video apžvalgos