Investiciniai projektai

Investicinis projektas (PMĮ 2 str. 121 ) – vieneto investicijos į ilgalaikį turtą, skirtos naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Bendrosios sąlygos:

  • Įsigytas turtas turi būti priskirtinas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms ‚,mašinos ir įrengimai“, ‚,įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, ‚,kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, ‚,programinė įranga“, ‚,įsigytos teisės“ ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms ir
  • Šis turtas turi būti nenaudotas bei pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus ir
  • Vieneto veikloje toks turtas turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 3 metus.

Investicinio projekto vykdymui įsigyto turto savikaina:

  • Apmokestinamasis pelnas mažinamas iki 100 % tais metais, kai turtas įsigytas (taikoma nuo 2018 metų. Iki 2018 metų apmokestinamasis pelnas galėjo būti mažinamas iki 50 %).
  • Neatskaitytos išlaidos gali būti keliamos 4 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.

Lengvata galioja iki 2023 m.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Turto naujumui pagrįsti reikalingi dokumentai

2019-09-03 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Norint pasinaudoti investicinio projekto lengvata, būtina turėti dokumentus, pagrindžiančius, kad turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau nei prieš 2 metus.

Turto grupės, kurioms yra taikoma investicinio projekto lengvata

2018-11-22 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Siekiant nustatyti, ar įsigytam turtui gali būti taikoma investicinio projekto lengvata, svarbu, kad turtas savo esme-funkcijomis atitiktų PMĮ nurodytas ilgalaikio turto grupes.

Pelno mokesčio apskaičiavimas, kai bendrovė turi sukauptų mokestinių nuostolių ir investicinių projektų lengvatos sumą

2018-11-13 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kokiu eiliškumu bendrovė turėtų atskaityti sukauptų mokestinių nuostolių sumas apskaičiuodama mokestinio laikotarpio pelno mokestį?

Investicinio projekto metu pasigaminto turto naujumas

2018-09-14 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Bendrovė į gamybos sistemą įdiegiant naujas stakles panaudojo anksčiau įsigytas komplektavimo dalis.