Investiciniai projektai

Investicinis projektas (PMĮ 2 str. 121 ) – vieneto investicijos į ilgalaikį turtą, skirtos naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Bendrosios sąlygos:

  • Įsigytas turtas turi būti priskirtinas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms ‚,mašinos ir įrengimai“, ‚,įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, ‚,kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, ‚,programinė įranga“, ‚,įsigytos teisės“ ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms ir
  • Šis turtas turi būti nenaudotas bei pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus ir
  • Vieneto veikloje toks turtas turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 3 metus.

Investicinio projekto vykdymui įsigyto turto savikaina:

  • Apmokestinamasis pelnas mažinamas iki 100 % tais metais, kai turtas įsigytas (taikoma nuo 2018 metų. Iki 2018 metų apmokestinamasis pelnas galėjo būti mažinamas iki 50 %).
  • Neatskaitytos išlaidos gali būti keliamos 4 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius.

Lengvata galioja iki 2023 m.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Komplektuojančios turto vieneto dalies vertinimas taikant investicinio projekto lengvatą

2021-10-18 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokius dokumentus reikia turėti Bendrovei, norint pritaikyti investicinio projekto lengvatą pagal PMĮ 46-1 str.?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?

Ilgalaikio turto naujumas investicinio projekto lengvatos atžvilgiu

2021-08-25 Mokesčiai
G. Ašmenaitė

Kaip turėtų būti vertinamas ilgalaikio turto naujumo kriterijus investicinio projekto lengvatos atžvilgiu?

Investicinės lengvatos taikymo laikotarpis

2020-05-03 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Mokestino laikotarpio apmokestinamąjį pelną viršijančios investicinio projekto išlaidos gali mažinti vėlesnių keturių vienas po kito einančių mokestinių laikotarpių apmokestinamojo pelno sumas