Individuali veikla pagal pažymą

Individuali veikla pagal pažymą patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Pagal išduodamą pažymą galima užsiimti bet kokios rūšies veikla, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato prievolės steigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti) vienu iš šių būdų;

  • atimant faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba
  • atimant sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (neprivaloma turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų). Šis būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

Pasibaigus metams individualia veikla užsiimantys asmenys deklaruoja savo pajamas bei sumoka nustatytus mokesčius.


Klausiate - atsakome

Prievolės Bendrovei, kai samdomi individualią veiklą pagal pažymą vykdantys asmenys

2021-10-25 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla prievolės Bendrovei, kai ji vienkartiniams darbams samdo asmenis, dirbančius pagal individualios veiklos pažymas, pagal paslaugų sutartis ar be jų?

Ar užsienyje individualią veiklą vykdančio asmens pajamos, gautos Lietuvoje, apmokestinamos Lietuvoje?

2021-10-18 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Bendrovei Lietuvoje, įsigijusiai paslaugas iš užsienyje individualią veiklą vykdančio asmens, kyla mokestinės prievolės Lietuvoje?

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymas vykdant individialią veiklą

2021-07-21 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar reprezentacinės išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymas, kai gyventojas verčiasi individualia veikla?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pajamų, gautų Lietuvoje, apmokestinimas

2021-07-19 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, vykdančiam individualią veiklą Latvijoje, kyla mokestinės prievolės Lietuvoje?