Individuali veikla įsigijus verslo liudijimą

Verslo liudijimas patvirtina fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla. Fiksuotas pajamų mokestis kiekvienoje savivaldybėje ir kiekvienai veiklai yra skirtingas (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio) ir jis yra sumokamas įsigyjant verslo liudijimą. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita taikyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatas.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. gyventojai, kurie nuomoja gyvenamosios paskirties patalpas, nuo šiol kiekvienam nuomojamam objektui turės įsigyti atskirą verslo liudijimą ir už jį sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Taip pat nebeliko galimybės su verslo liudijimu vykdyti pastatų ar statinių apdailos ir remonto, automobilių remonto, vaikų priežiūros, vandentiekio, šildymo, oro kondicionavimo bei elektros sistemų, įtaisų įrengimo bei remonto veiklas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi veiklos rūšių sąrašą, kuriomis galima verstis įsigyjant verslo liudijimą. Vykdant tokią veiklą, gyventojas pats sprendžia su veikla susijusius klausimus, pats dengia jo veiklos vykdymo išlaidas ir užtikrina, kad jo faktiškai vykdoma veikla neišeitų už individualios veiklos, apmokestintos nustatytu fiksuotu pajamų mokesčiu ir įrašytos verslo liudijime, ribų.

Atkreiptinas dėmesys, kad fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 EUR per mokestinį laikotarpį neviršijančios individualios veiklos pajamos. Šią ribą viršijanti pajamų dalis apmokestinama taikant 15 % pajamų mokesčio tarifą.


Klausiate - atsakome

Šeimos turto nuoma

2021-08-25 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Nekilnojamojo turto, įregistruoto kaip šeimos turtas, nuomos aspektai

Pajamų iš buto nuomos apmokestinimas ir deklaravimas

2021-05-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kas turi deklaruoti pajamas už buto nuomą bei sumokėti mokesčius, jei atlygį už nuomą gauna ne buto savininkas?

Gyventojo, turinčio verslo liudijimą, nekilnojamo turto nuomos pajamų apmokestinimas

2020-06-10 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar gali kilti papildomos mokestinės prievolės gyventojui, nuomojančiam gyvenamosios paskirties patalpas pagal verslo liudijimą?

Gyvenamųjų patalpų nuoma pagal verslo liudijimą

2018-09-07 Mokesčiai
E. Kalašinskas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą. Ar gali jis naudodamasis šiuo verslo liudijimu 2018 m. išnuomoti gyvenamąsias patalpas Lietuvos vienetui?