Ilgalaikis nematerialusis turtas

Situacijos

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko koregavimas

2020-10-28 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kada turi būti keičiamas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas?

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-10-19 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojami metiniai priedai, priklausantys tik nuo pardavimų tikslų?

Sutarties vykdymo išlaidų kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-09-28 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojamos sutarties vykdymo išlaidos?

Prekės ženklo amortizacijos sąnaudų priskyrimas suteiktų paslaugų savikainai

2020-08-05 Apskaita
L. Šileikienė

Ar prekės ženklo amortizacija gali būti priskiriama valdymo bendrovės paslaugų savikainai?