Ilgalaikis materialusis turtas

Situacijos

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-09-15 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Skirtingų nusidėvėjimo normatyvų taikymas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-05-17 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar gali Bendrovė naujai įsigytam pastatui finansinėje apskaitoje taikyti 50 metų nusidėvėjimo laikotarpį, o pelno mokesčio tikslais - 15 metų? Ar reikia tokį pasirinkimą suderinti su mokesčių administratoriumi?

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Išnuomotų patalpų remonto apskaita

2020-05-17 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip nuomininkas turi apskaityti nuomojamų patalpų remonto darbų išlaidas?