Klausiate - atsakome

Suminės darbo laiko apskaitos darbo grafiko koregavimas susirgus darbuotojui

prieš 2 d. Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip reikia pakoreguoti darbo grafiką, jeigu susirgo darbuotojas?

Subsidijos mikroįmonėms panaudojimo registravimas apskaitoje

2020-09-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoje registruoti subsidijos mikroįmonėms panaudojimą?

Mokesčio už garantiją priskyrimas sąnaudoms pagal TFAS

2020-08-26 Apskaita
L. Šileikienė

Ar mokestis už suteiktą garantiją / laidavimą priskirtinas įprastinės veiklos ar finansinės veiklos sąnaudoms?

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų keitimas finansinėje apskaitoje

2020-08-20 Apskaita
L. Šileikienė

Ar galima finansinėje apskaitoje ilginti nusidėvėjimo normatyvus nuo metų pradžios, jei vadovybė sprendimą keisti ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką priėmė rugpjūčio mėn.?