Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas (PVMĮ 6 str.)

PVMĮ nuostatas dėl ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo galite rasti ČIA

Situacijos

Dėl PVM prievolių, kylančių atlikus esminį pastato (statinio) pagerinimą

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės gali kilti Lietuvos bendrovėms, atlikusioms remonto darbus joms priklausančiose patalpose, ir kada tokie darbai PVM prasme būtų laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidų pirkimo PVM atskaita mišrios veiklos atveju

2019-05-14 Mokesčiai
M. Banys

Bendrovėms, vykdančioms mišrią veiklą, yra taikomos specialios taisyklės dėl pirkimo PVM, susijusio su ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidomis, atskaitos.

PVM prievolės, kai pastato nuomininkas atlieka rekonstrukciją ir nutraukia nuomos sutartį anksčiau nustatyto termino

2018-05-02 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuomininkui kylančios PVM prievolės, kai jis atlieka esminį nuomojamo pastato pagerinimą ir šio pagerinimo neperduoda pastato savininkui.

Nuomoto pastato, kuris grąžinamas savininkui nuomos pabaigoje, remonto pripažinimas ilgalaikio turto pagerinimu

2018-05-02 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuomininkui atliekant nuomojamo pastato remontą gali kilti prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti susijusį PVM.