Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

Ilgalaikis turtas – daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienerius metus. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį pagal prigimtį turtą nustatymas ar perdavimas taip pat laikomas tiekimu.

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma:

  • Įsigytų ir/ar importuotų žaliavų ir medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis, arba
  • Įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas;
  • Pastato (statinio), naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas, nepriklausomai, ar šis pastatas (statinys) priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise, ar naudojamas kitais pagrindais, taip pat ar pastatą (statinį) PVM mokėtojas pagerino savo jėgomis ar įsigydamas paslaugų iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

Pardavimo PVM už ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimą ir (arba) esminį pagerinimą skaičiuoja tik PVM mokėtojai ir tik tuo atveju, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą.

Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą atsiranda, kai pasigamintas turtas pradedamas naudoti PVM  mokėtojo ekonominėje veikloje. Pastato (statinio) esminio pagerinimo atveju - kai šie darbai baigti.


Naujienos


Klausiate - atsakome

Dėl PVM prievolių, kylančių atlikus esminį pastato (statinio) pagerinimą

2021-01-27 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės gali kilti Lietuvos bendrovėms, atlikusioms remonto darbus joms priklausančiose patalpose, ir kada tokie darbai PVM prasme būtų laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidų pirkimo PVM atskaita mišrios veiklos atveju

2019-05-14 Mokesčiai
M. Banys

Bendrovėms, vykdančioms mišrią veiklą, yra taikomos specialios taisyklės dėl pirkimo PVM, susijusio su ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo išlaidomis, atskaitos.

PVM prievolės, kai pastato nuomininkas atlieka rekonstrukciją ir nutraukia nuomos sutartį anksčiau nustatyto termino

2018-05-02 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuomininkui kylančios PVM prievolės, kai jis atlieka esminį nuomojamo pastato pagerinimą ir šio pagerinimo neperduoda pastato savininkui.

Nuomoto pastato, kuris grąžinamas savininkui nuomos pabaigoje, remonto pripažinimas ilgalaikio turto pagerinimu

2018-05-02 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Nuomininkui atliekant nuomojamo pastato remontą gali kilti prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti susijusį PVM.