Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaita

2020-10-02 Apskaita
turto nuvertėjimas, ilgalaikis materialusis turtas, ilgalaikis nematerialusis turtas, nuvertėjimo testas, prestižas
El. seminaro vedėjai
Darius Vaicekauskas

El. seminare EY vyresnysis audito darbo grupės vadovas Darius Vaicekauskas nagrinėjo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą finansinės apskaitos kontekste.


El. seminare EY vyresnysis audito darbo grupės vadovas Darius Vaicekauskas nagrinėjo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą finansinės apskaitos kontekste bei analizavo susijusius aktualius klausimus:

  • Kokie nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos standartai reglamentuoja šį klausimą;
  • Kada atsiranda poreikis pripažinti ir apskaityti turto nuvertėjimą, kaip jį apskaičiuoti, kaip jį paskirstyti atskiriems turto vienetams;
  • Kada pripažintą turto nuvertėjimą galima atstatyti.

Taip pat buvo pateikiamos įžvalgos, kur dažniausiai įmonių buhalteriai ir finansų vadovai klysta, atlikdami ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės sumažėjimo analizę ir nuvertėjimo testą, pateikiamos rekomendacijos, kaip sėkmingai pasiruošti šio klausimo svarstymams ir diskusijai su auditoriais audito metu.