Ilgalaikio materialaus turto nurašymas

Situacijos

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Nenudėvėto ilgalaikio turto pardavimas

2021-06-02 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar parduodant nenudėvėtą ilgalaikį turtą, likusi nenudėvėta turto vertė turėtų būti priskirta leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio tikslais?

Paveikslo nurašymo traktavimas pelno mokesčio tikslais

2020-03-26 Mokesčiai
M. Kučnerė

Bendrovė nori nurašyti paveikslą, kuris buvo naudojamas biuro dekorui, tačiau jam nebuvo skaičiuojamas nusidėvėjimas

Nenudėvėto ilgalaikio turto nurašymas pelno mokesčio tikslais

2020-02-18 Mokesčiai
M. Kučnerė

Nurašant nenudėvėtą ilgalaikį turtą yra būtina įvertinti jo įtaką pelno mokesčio skaičiavimams

El. seminarai ir video apžvalgos