GPM tarifai

Gyventojų pajamų mokesčio tarifai, taikomi nuo 2020 m. gautoms pajamoms:

15 %, kuris taikomas nepriklausomai nuo metinės gautų pajamų sumos:

 • ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms;
 • Individualios veiklos pajamoms, taikant mokesčio kredito metodą;
 • Pajamoms iš paskirstytojo pelno.

5 %, kuris taikomas ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas.

20 % ir 32 %, kurie taikomi:

 • darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) pajamoms;
 • tantjemoms ar atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamam vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis;
 • iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, gautoms pajamoms pagal autorines sutartis;
 • mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautoms pajamoms.

Nurodytoms pajamoms taikomas GPM tarifas nustatomas taip:

 • Metinė gautų pajamų suma, neviršijanti 60 vidutinių darbo užmokesčių (toliau - VDU) dydžio sumos, apmokestinama taikant 20 % GPM tarifą;
 • Metinė gautų pajamų suma, viršijanti 60 VDU dydžio sumą, apmokestinama taikant 32 % GPM tarifą;

Riba, nuo kurios keičiasi taikomas GPM tarifas 2019 m. - 2021 m. laikotarpiu taikoma taip:

Tarifas Nuo 2019-01-01 Nuo 2020-01-01 Nuo 2021-01-01
20 % Metinė gautų pajamų suma  120 VDU Metinė gautų pajamų suma ≤ 84 VDU Metinė gautų pajamų suma ≤ 60 VDU
27 % Metinė  gautų pajamų suma > 120 VDU    
32 %   Metinė gautų pajamų suma > 84 VDU Metinė gautų pajamų suma > 60 VDU

15 % ir 20 %, kurie taikomi kitoms aukščiau nurodytoms tarifų grupėms nepriskirtoms pajamoms, tokioms kaip:

 • Palūkanos;
 • Autoriniai atlyginimai, gyventojo gauti iš asmens, su gyventoju susijusiu darbo santykiais;
 • Turto pardavimo (nekilnojamojo turto, vertybinių popierių, kito turto) pajamos;
 • Pajamos iš turto nuomos;
 • Honorarai;
 • Azartinių lošimų laimėjimai;
 • Dovanos (ne iš darbdavio);
 • Kitos pajamos.

Nurodytoms pajamoms taikomas GPM tarifas nustatomas taip:

 • Metinė gautų pajamų suma, neviršijanti 120 VDU dydžio sumos, apmokestinama taikant 15 % GPM tarifą;
 • Metinė gautų pajamų suma, viršijanti 120 VDU dydžio sumą, apmokestinama taikant 20 % GPM tarifą;

Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Gyventojų gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

VDU, kuris taikomas apskaičiuojant didesnį taikomą GPM tarifą, yra nustatomas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatyme.

  Nuo 2019-01-01 Nuo 2020-01-01 Nuo 2021-01-01
VDU dydis 1 136,20 EUR 1 241,40 EUR 1 352,70 EUR

Naujienos


Klausiate - atsakome

Gyvenamojo būsto pardavimo pajamų apmokestinimas

2021-04-19 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Gyvenamojo būsto pardavimo pajamų apmokestinimas, kai tik vienas iš savininkų deklaravęs gyvenamąją vietą.

Kreditorinio įsipareigojimo perleidimas ir apmokestinimas GPM

2021-02-24 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Dėl kreditorinio įsipareigojimo perleidimo kylančios mokestinės prievolės.

Fizinių asmenų iš Mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas

2021-01-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos fizinių asmenų pajamos, gautos iš Mažosios bendrijos?

Nekilnojamojo turto pardavimas naudojantis brokerio paslaugomis

2020-11-30 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar išlaidos brokerio paslaugoms gali mažinti nekilnojamojo turto apmokestinamąją vertę?