GPM objektas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas GPM moka nuo visų jo pasaulinių pajamų, gautų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Tuo tarpu nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestį turi mokėti nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas yra:

 • per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos pajamos ir užsienyje gautos pajamos, priskiriamos tai nuolatinei bazei;
 • šios ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje:
  • palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius;
  • pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;
  • pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą;
  • honoraras;
  • su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
  • sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla;
  • atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla;
  • pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje;
  • pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje;
  • kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus.

Paminėtina, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo GPM objektas Lietuvoje taip pat yra tik pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, kai šis gyventojas:

 • yra ne Lietuvos Respublikos pilietis; ir
 • laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje praleistų dienų skaičiaus; ir
 • tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu pajamų mokesčio ar analogiško mokesčio tikslais laikomas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, nuolatiniu gyventoju.

Klausiate - atsakome

Darbo užmokesčio, sulaikyto teismo sprendimu, išmokėjimo momentas

2021-05-24 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kada atsiranda darbo užmokesčio išmokėjimo momentas, kaip dalis jo buvo sulaikyta teismo sprendimu?

Pajamų iš buto nuomos apmokestinimas ir deklaravimas

2021-05-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kas turi deklaruoti pajamas už buto nuomą bei sumokėti mokesčius, jei atlygį už nuomą gauna ne buto savininkas?

Gyventojo gauta nauda, kai mokamos lengvatinės palūkanos

2021-04-28 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Gyventojo gautos naudos apmokestinimas, mokant lengvatines palūkanas už paskolą.

Neatlygintinai perduodamos akcijos kaip atlygis už pasiektus rezultatus

2021-03-08 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai papildomai išleistos Bendrovės akcijos suteikiamos neatlygintinai Bendrovės direktoriui?