GPM deklaravimas ir sumokėjimas

A klasės pajamos

Mokėjimo prievolė Prievolė apskaičiuoti, išskaičiuoti ir pervesti į LR biudžetą GPM nuo A klasės apmokestinamųjų pajamų kyla tokias išmokas išmokančiam asmeniui.

Tuo atveju, kai gyventojui kyla prievolė perskaičiuoti mokėtiną GPM, prievolė sumokėti papildomai apskaičiuotą pajamų mokestį tenka pajamas gavusiam asmeniui, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui.
Sumokėjimo terminas
  • GPM, išskaičiuotas nuo apmokestinamosios išmokos, išmokėtos iki mėnesio 15 dienos, į biudžetą turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio 15 dienos;
  • GPM, išskaičiuotas nuo apmokestinamosios išmokos, išmokėtos po mėnesio 15 dienos, į biudžetą turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio paskutinės dienos.
Mokesčio deklaravimas Išmokėta bruto išmoka ir išskaičiuotas / sumokėtas GPM turi būti deklaruojami:
  • mėnesinėje GPM313 deklaracijoje iki kito mėnesio 15 d., ir
  • metinėje GPM312 deklaracijoje iki kitų metų vasario 15 d.
Deklaracijos teikiamos tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, Deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.

B klasės pajamos

Mokesčio mokėtojas Nuolatinis Lietuvos gyventojas Nenuolatinis Lietuvos gyventojas
Mokėjimo prievolė Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti GPM nuo B klasės apmokestinamųjų pajamų kyla tokias pajamas gavusiam gyventojui. Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti GPM nuo B klasės apmokestinamųjų pajamų kyla tokias pajamas gavusiam gyventojui.
Sumokėjimo terminas Apskaičiuota mokėtina mokesčio suma privalo būti sumokėta iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kuriais gautos B klasės pajamos, gegužės 1 d. Apskaičiuota mokėtina mokesčio suma privalo būti sumokėta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo dienos.
Mokesčio deklaravimas Per mokestinį laikotarpį gautos B klasės pajamos deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM311 formoje. Deklaracijos pateikimo terminas - kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kuriais gautos pajamos, gegužės 1 d. Gautos B klasės pajamos deklaruojamos nenuolatinio gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos FR0459 formoje. Deklaracijos pateikimo terminas - 25 dienos nuo pajamų gavimo dienos.

Deklaracijos formos

Deklaracija
Metinė nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracija GPM311
Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracija GPM314
Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija FR0459
Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija GPM313
Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM312

Klausiate - atsakome

Dovanų kupono apmokestinimas GPM

2021-09-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokiais atvejais iš su darbo santykiais susijusio asmens gauta dovana pripažįstama apmokestinamomis pajamomis, gautomis natūra?

Mažosios bendrijos nariui pripažintų pajamų natūra ypatumai

2021-08-23 Mokesčiai
G. Braziulienė

Kaip yra deklaruojamas mažosios bendrijos lėšomis sumokėtas GPM nuo pajamų natūra? Ar atsiranda prievolė skaičiuoti Sodros įmokas?

Honorarų apmokestinimas GPM ir socialinio draudimo įmokomis

2021-08-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar Lietuvos bendrovė turi skaičiuoti GPM bei socialinio draudimo įmokas nuo honoraro, išmokėto nenuolatiniam Lietuvos gyventojui?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pajamų, gautų Lietuvoje, apmokestinimas

2021-07-19 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, vykdančiam individualią veiklą Latvijoje, kyla mokestinės prievolės Lietuvoje?