Gamyba

Situacijos

Gamybos savikainos apskaičiavimo metodai naudojant ABC metodologiją

2018-08-30 Apskaita
A. Šalnaitė

Netiesioginių gamybos išlaidų įtraukimas į pagamintos produkcijos savikainą panaudojant ABC metodologiją.

Pelno mokesčio lengvatos taikymas, užsiimant gamybine veikla ir įdarbinus riboto darbingumo asmenis

2018-08-30 Mokesčiai
D. Kapitanovas

PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punkte nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymas gamybinėms bendrovėms, kuriose dirba riboto darbingumo asmenys.

Išlaidų paskirstymo gamybos savikainai ir veiklos sąnaudoms principai

2018-08-28 Apskaita
A. Šalnaitė

Per ataskaitinį laikotarpį patiriamų išlaidų paskirstymas tarp produkcijos savikainos ir veiklos sąnaudų.

Pelno mokesčio lengvatos taikymas, teikiant paslaugas ir įdarbinus riboto darbingumo asmenis

2018-08-22 Mokesčiai
D. Kapitanovas

PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikymas paslaugas teikiančioms bendrovėms, kuriose dirba riboto darbingumo asmenys.