Fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaravimas ir sumokėjimas (GPMĮ 29 str.)

Situacijos

Mokestinės prievolės gyventojui, išvykstant iš Lietuvos

2020-06-17 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokios mokestinės prievolės kyla į užsienį gyventi išvykstančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui, jei po išvykimo gauna pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje?

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaravimas išvykimo atveju

2020-06-09 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip turi būti deklaruojamos į Švediją 2 metams išvykusio nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos?