Finansinis turtas

Situacijos

Parduoto verslo neapibrėžto atlygio pripažinimas pagal TFAS

2020-02-11 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip pardavėjas turėtų pagal TFAS apskaityti neapibrėžtą atlygį, atsirandantį pardavus verslą?

Pretenzijos apskaita pagal 19 VAS

2020-02-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip pateikti pareikštą pretenziją metinėse finansinėse ataskaitose pagal VAS?

Parduoti laikomų akcijų vertės nustatymas finansinių ataskaitų sudarymo dieną

2020-01-21 Apskaita
L. Šileikienė

Kokia verte finansinėse ataskaitose turi būti parodomas finansinis turtas laikomas parduoti?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl vertybinių popierių perleidimo

2020-01-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jei bendrovė nesitiki, kad iki laikotarpio, į kurį nukelti nepanaudoti mokestiniai nuostoliai, pabaigos ji uždirbs tiek apmokestinamojo pelno, kad galėtų panaudoti šiuos nuostolius, ji negali pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turto.