Finansinis turtas

Situacijos

FR0528 formos pildymas vertybinių popierių įsigijimo atveju

2020-06-24 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip FR0528 turi būti deklaruojamos išvestinės finansinės priemonės, įsigytos iš grupės įmonės?

Pajamų, gautų iš vertybinių popierių perleidimo veiklos, apmokestinimas

2020-04-14 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip apmokestinti pajamas, gautas iš akcijų perleidimo veiklos?

Dividendų apmokestinimas, kai jie išmokami tarp Lietuvos vienetų ir akcijos nėra išlaikytos 12 mėn.

2019-01-18 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Lietuvos vienetas skirsto dividendus naujam akcininkui Lietuvos vienetui, kuris įsigytas akcijas valdo 5 mėnesius. Kaip bus apmokestinami Lietuvos vienetui išmokami dividendai?

Įstatinio kapitalo mažinimas, kai jis buvo padidintas iš bendrovės lėšų

2019-01-18 Mokesčiai
D. Kapitanovas

Kaip apmokestinamos dėl įstatinio kapitalo sumažinimo išmokėtos lėšos ir kaip traktuojamas dėl akcijų anuliavimo patirtas nuostolis?

El. seminarai ir video apžvalgos

dk_vb_verslo_perleid_title_ill_rec

Verslo perleidimas tarp susijusių asmenų PREMIUM

2021-05-11 Mokesčiai, Teisė
globe-communication
0:03:06

Kaip apmokestinami virtualieji žetonai?

2018-10-16 Mokesčiai, Apskaita
moteris ir diagrama
0:04:29