Finansinis turtas

Situacijos

Pretenzijos apskaita pagal 19 VAS

2021-08-30 Apskaita
L. Šileikienė

Turtas nepripažįstamas finansinėse ataskaitose tol, kol galutinai paaiškės, kad įmonė tikrai jį gaus ir kad jis galės būti patikimai įvertintas, nes priešingu atveju gali būti pripažintos pajamos, kurių niekada nebus gauta.

Akcijų pardavimo sandorio įforminimas PVM sąskaita faktūra

2020-10-26 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar, atsižvelgiant į PVMĮ nuostatas, bendrovės akcijų pardavimo sandorį būtina įforminti PVM sąskaita faktūra arba kitu laisvos formos dokumentu, ar užtenka tik pirkimo - pardavimo sutarties?

Pajamų, gautų iš vertybinių popierių perleidimo veiklos, apmokestinimas

2020-04-14 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip apmokestinti pajamas, gautas iš akcijų perleidimo veiklos?

Planuojamų sandorių pateikimas finansinėse ataskaitose pagal VAS

2020-03-17 Apskaita
L. Šileikienė

Planuojami sandoriai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, kol jie neatitinka taikytinų VAS pripažinimo kriterijų