Finansinės veiklos sąnaudos

Situacijos

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka pelno mokesčio atžvilgiu

2021-06-14 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip reikėtų vertinti JAV doleriais gautos paskolos valiutos pokytį pelno mokesčio atžvilgiu?

Lengvatinių INVEGA paskolos palūkanų traktavimas apskaitoje ir PMĮ atžvilgiu

2020-12-02 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip turėtų būti traktuojamas INVEGA paskolos palūkanų skirtumas, susidaręs tarp rinkos palūkanų normos ir gautos palūkanų normos?

Mokesčio už garantiją priskyrimas sąnaudoms pagal TFAS

2020-08-26 Apskaita
L. Šileikienė

Ar mokestis už suteiktą garantiją / laidavimą priskirtinas įprastinės veiklos ar finansinės veiklos sąnaudoms?

Fiksuoto ir skolinto kapitalo skaičiavimuose naudojamos vertės

2020-04-22 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kurias vertes pasirinkti skaičiuojant fiksuoto ir skolinto kapitalo santykį?