Filmo (kino) lengvata

Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę Lietuvoje, neatlygintinai suteikęs lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, gali šių lėšų suma sumažinti pelno mokestį.

Filmo gamintojas turi buti:
  • Lengvatos taikymo sąlygos:
    • Daugiau nei 80 % filmo išlaidų turi būti patiriama Lietuvos Respublikoje ir
    • Šios išlaidos turi būti ne mažesnės nei 43 000 Eur ir
    • bendra suteiktų lėšų suma turi neviršyti 30 % visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.
  • Už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis neatlygintinai suteiktų lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje suma gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 procentais.
  • Jeigu lėšų suma didesnė kaip 75 procentai už mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti mažinamas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius mokėtinas pelno mokestis.
  • Lengvatos galiojimo laikotarpis: 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos lėšos, kurios panaudotos:

Iš apmokestinamųjų pajamų neatimama

 


Klausiate - atsakome

Filmo lengvatos taikymas, kai lėšos buvo suteiktos ankstesniais laikotarpiais

2020-07-15 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar bendrovė, suteikusi filmo gamintojui lėšų 2018 metais, galės taikyti filmo lengvatą 2018 metams, jei pažymą apie filmo atitikimą nustatytiems kriterijams gavo 2019 metais?

Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

2018-12-07 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kaip turėtų būti apskaitomos neatlygintinai suteiktos lėšos filmo gamybai finansinėje apskaitoje ir teisingai deklaruotas pelno mokestis?

Paramos filmo kūrimui priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-11-20 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Filmo gamybai suteikusi neatlygintiną paramą Bendrovė paramos sumomis gali sumažinti ir apmokestinamąjį pelną, ir pelno mokestį.

Filmo kūrimui suteiktų lėšų lengvatos kriterijai

2018-07-13 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kokius kriterijus turi atitikti investuotojo suteikiama parama filmo gamybai, norint gauti teisę į pelno mokesčio lengvatą. Dokumentų, suteikiančių teisę į filmo lengvatą, gavimo procesas.